Nová budova státního gymnázia s českou vyučovací řečí byla v Boskovicích předána české mládeži dne 20. 9. 1903. V této budově je gymnázium otevřeno dodnes. Ve školním roce 1999/2000 měla škola celkem 15 tříd se 450 žáky a 32 pedagogy. V loňském roce bylo celkem ze sta absolventů přijato 75% na vysoké školy a vyšší odborné školy. Po roce 1998 se stala základním cizím vyučovacím jazykem angličtina, přičemž studenti mají možnost volby dalších jazyků - němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a latiny.Velký ohlas mají výměnné pobyty v Německu a ve Francii, stud. konference v Německu a zájezdy do Rakouska. Na škole od roku 1986 funguje známý pěvecký soubor Nota s 60 žáky. Pracuje tu i dramatický kroužek, který navazuje na tradici divadla ,,Kaňka“. Pojmem se stal ,,Salón“ s širokým uplatněním studentské tvořivosti a fantazie. Tradičně velmi dobrých výsledků dosahuje naše škola ve studentské odborné činnosti a olympiádách. Mimořádný význam má nejen pro gymnázium, ale i pro ostatní školy v okolí projekt ,,Biosphéra“. Je to stálá expozice biotopních akvárií a paluchálií z různých biogeografických oblastí světa. Projekt slouží nejen k výuce, ale rovněž jako modelový koutek pro zakládání podobných koutků na ostatních školách. Škola je vybavena počítači, má multimediální učebnu fyziky, jazykové učebny, chemickou a biologickou pracovnu a řadu dalších didakticky vybavených učeben.