Machcit ha-Šekel
Mapování židvského hřbitova v Boskovicích. V únoru 2001 podalo Gymnázium Boskovice ve spolupráci s Muzeem Boskovicka a Gymnáziem v Bitterfeldu návrh na projekt, jehož cílem by bylo zmapování židovského hřbitova v Boskovicích. I přes velkou konkurenci nakonec Česko-německý fond budoucnosti projekt schválil a podpořil jej finanční částkou dvě stě padesát tisíc.Židovský hřbitov v Boskovicích patří k nejvýznamnějším moravským a středoevropským hřbitovům, který je však kvůli vlivům počasí, použití materiálů a bohužel i vandalismu ve velmi ubohém stavu. Proto je cílem projektu zdokumentovat náhrobky, dokud je co dokumentovat. Stav hřbitova se rok od roku horší a toto je jedna z posledních možností, jak tato data získat. Proojekt se nazývá Machcit ha-Šekel podle pseudonymu rabína Samuela ha-Levi Kolina, který je na boskovickém hřbitovu pochován. Bohužel některé z více než třech tisíc náhrobků byly ve velmi špatném stavu. Celá řada jich byla převrácená a sebemenší manipulace s nimi by znamenala jejich totální zničení. Na celou akci dohlížel pan Jaroslav Achab Haidler z Ústí nad Labem, který nám osvětlil základy hebrejštiny, vypomáhal s překlady náhrobků a účastnil se prací v terénu.