Ty sám jsi nám zasvětil celý svůj život a práci. Našel jsi blaženost ve štestí svých dětí. Ty, který jsi tak brzy odešel, ses neúnavně staral o blaho svých nejbližších a za to Ti patří náš dík. Mužeme jen plakat u tvého hrobu, který zdobí tento kámen a naše láska.
Isidor Hochwald 1871-1950 Budiž jeho duše pojata do svazku Života.
Zde odpociva nas nezapomenutelny Otec pan Wilh. Ticho Prakt.
Julius Zeissl narozen 6. února 1872 zemřel 8. února 1905 Uchýlil se ke své matičce. Na konci svého života dává nashledanou.